Terug
{caption}
Bruggenbouwer

Janneke Schuitemaker

Leeuwarden, Friesland

Stafpedagoog GGD Fryslân

Janneke Schuitemaker was al ver voor ‘Tel mee met Taal’ betrokken bij de preventie van laaggeletterdheid. Zij was destijds de drijvende kracht achter de implementatie van Boekstart bij de consultatiebureaus.

Taalontwikkeling bij jonge kinderen
Toen in Fryslân op provincie niveau de aanpak van laaggeletterdheid werd geagendeerd, was Janneke namens de GGD een actieve bruggenbouwer. Hierbij was aandacht voor het belang van het stimuleren van een goede taalontwikkeling bij jonge kinderen belangrijk maar ook aandacht voor de relatie van laaggeletterdheid met gezondheidsvaardigheden.

Dienstverlening GGD toegankelijker maken
Binnen haar organisatie pakt ze elke kans aan om de dienstverlening toegankelijker te maken voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven of de computer. Ze legt verbanden tussen verschillende afdelingen en is nooit moe om aan te geven dat er helder en eenvoudig gecommuniceerd moet worden, zodat de GGD met haar informatie ook mensen bereikt die ze anders mislopen.

“Janneke legt verbanden tussen verschillende afdelingen en is nooit moe om aan te geven dat er helder en eenvoudig gecommuniceerd moet worden, zodat de GGD met haar informatie ook mensen bereikt die ze anders mislopen.”

Herkennen en doorverwijzen
Janneke ziet ook kansen om medewerkers een rol te laten spelen in het herkennen en doorverwijzen naar educatie aanbod. Zij heeft teams attent gemaakt op beschikbare trainingen en zo zijn er in verschillende teams trainingen uitgevoerd. Ook is de e-learning “Aanpak van laaggeletterdheid” toegevoegd aan het interne scholingsaanbod.

Janneke motiveerde een medewerker van haar organisatie om TaalAmbassadeur te worden en regelde gelijk dat de inzet van de Taalambassadeur binnen werktijd kon.

Een unieke verbinder
Op provinciaal niveau was Janneke lid van de provinciale projectgroep. Altijd aanwezig, gemotiveerd om oplossingen te zoeken voor de soms moeizame samenwerking tussen verschillende partijen.

Zij heeft subsidie gekregen voor het project “Het begint met woorden”. Met dit project wordt het met elkaar praten tussen ouders en heel jonge kinderen gestimuleerd. Dat is belangrijk omdat zo de kansen voor jonge kinderen verbeteren. Het is een mogelijkheid om het overdragen van laaggeletterdheid aan een volgende generatie te doorbreken. Het project wordt uitgevoerd samen met Sardes en de VU.

Ook is subsidie aangevraagd om samen met kwetsbare ouders te kijken naar de dienstverlening van GGD Fryslân. Hoe kunnen we die dienstverlening zo vormgeven dat het alle ouders helpt om hun kind het beste mee te geven. Dit onderzoek wordt uitgevoerd met partners als Lost Lemon, Partoer en NHL Stenden Hogeschool. 

Kennisdeling
Janneke heeft het initiatief genomen om binnen haar eigen organisatie op intranet een thema pagina “Laaggeletterdheid en Gezondheidsvaardigheden” aan te maken. Medewerkers kunnen hier informatie over laaggeletterdheid vinden en schrijftips. Ook kunnen er hier initiatieven en good practices over de aanpak van laaggeletterdheid binnen teams gedeeld worden.

Janneke is niet alleen om bovenstaande wapenfeiten een TaalHeld. Ze is ook een TaalHeld vanwege haar enthousiasme, haar niet aflatende agendering van het onderwerp waar dan ook en haar positiviteit. 

Janneke Schuitemaker is gekozen als TaalHeld in de categorie Bruggenbouwer binnen de GGD Fryslân, vanwege haar grote inzet binnen de organisatie om op alle niveaus verbinding te maken met het onderwerp laaggeletterdheid. 

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.

Klik hier voor meer informatie over onze cookies OK